Giá C?u Nâng 1 Tr? R?a Xe Ô Tô

Vng Huy th lng ku, th chp vo pha sau lng, nhng l S Tiu Cn sm chy n hn pha trc n y. Nhng l ta cho rng hn l ngh n ci g chuyn trng yu, th nhng li t nhin pht hin ny t th c cht quen thuc. 1 nm sau hng ny bn ra chic my git SW-53 loi sn rung phng thng ng u tin ti Nht (hu ht my git hin ti ch c 2 loi chnh l phng ngang v phng thng nh my ny).Khi kh ch pht hin ra v vic th qu mun. Nhng nu khng bit nhn nhn, tnh to v nh gi chnh xc v cht lng v thi gian s dng cn li ca thit b s l rt mo him khi hng ha khng c bo hnh, tin mt m khng s dng c th cho d r hn cng khng cn ngha g c.Trn b dng c ra xe gm nhng g?

C?u Nng... [...]
  • 1